Địa lý tại Cà Mau được IMedic.vn - Y khoa kỹ thuật cao phục vụ


IMedic.vn - Y khoa Kỹ Thuật Cao 

      Khám chuyên khoa sâu 
TAI MŨI HỌNG - NỘI TỔNG HỢP 
Tại Cà Mau khu vực thành phố bao gồm:
10 phường: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tân Thành, Tân Xuyên và 7 xã: An Xuyên, Định Bình, Hòa Tân, Hòa Thành, Lý Văn Lâm, Tắc Vân, Tân Thành.
Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn tại Cà Mau khu vực huyện Cái Nước bao gồm:
Thị trấn Cái Nước và 10 xã: Đông Hưng, Đông Thới, Hòa Mỹ, Hưng Mỹ, Lương Thế Trân, Phú Hưng, Tân Hưng Đông, Tân Hưng, Thạnh Phú, Trần Thới.
Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn tại Cà Mau khu vực huyện Đầm Dơi bao gồm:
Thị trấn Đầm Dơi và 15 xã: Ngọc Chánh, Nguyễn Huân, Quách Phẩm, Quách Phẩm Bắc, Tạ An Khương, Tạ An Khương Đông, Tạ An Khương Nam, Tân Dân, Tân Đức, Tân Duyệt, Tân Thuận, Tân Tiến, Tân Trung, Thanh Tùng, Trần Phán.
Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn tại Cà Mau khu vực huyện Năm Căn bao gồm:
Thị trấn Năm Căn và 7 xã: Đất Mới, Hàm Rồng, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Lâm Hải, Tam Giang, Tam Giang Đông.
Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn tại Cà Mau khu vực huyện Ngọc Hiển bao gồm:
Thị trấn Rạch Gốc và 6 xã: Đất Mũi, Tam Giang Tây, Tân Ân Tây, Tân Ân, Viên An, Viên An Đông.
Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn tại Cà Mau khu vực huyện Phú Tân bao gồm:
Thị trấn Cái Đôi Vàm và 8 xã: Nguyễn Việt Khái, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Thuận, Rạch Chèo, Tân Hải, Tân Hưng Tây, Việt Thắng.
Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn tại Cà Mau khu vực huyện Thới Bình bao gồm:
Thị trấn Thới Bình và 11 xã: Biển Bạch, Biển Bạch Đông, Hồ Thị Kỷ, Tân Bằng, Tân Lộc, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông, Tân Phú, Thới Bình, Trí Lực, Trí Phải,
Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn tại Cà Mau khu vực huyện Trần Văn Thời bao gồm:
2 thị trấn: Trần Văn Thời, Sông Đốc và 11 xã: Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hải, Khánh Hưng, Khánh Lộc, Lợi An, Phong Điền, Phong Lạc, Trần Hợi.
Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn tại Cà Mau khu vực huyện U Minh bao gồm:
Thị trấn U Minh và 7 xã: Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Hội, Khánh Lâm, Khánh Thuận, Khánh Tiến, Nguyễn Phích.

Tags
www.IMedic.vn - Y khoa kỹ thuật cao

Đăng nhận xét

0 Nhận xét