Gấp dị vật mũi

Giúp bé lấy dị vật mũi tại IMedic.vn Y Khoa Kỹ Thuật Cao.
Phụ huynh nên chú ý chăm sóc bé .

www.IMedic.vn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét