Cắt chỉ sau thẩm mỹ Cà MauCắt chỉ sau phẫu thuật thẩm mỹ Thái Dương cho bệnh nhân Cà Mau .

Bệnh nhân thẩm mỹ độn thái dương tái tạo thẩm mỹ vùng đầu .

Cắt Chỉ Sau Phẫu Thuật Thẩm Mỹ
Khoa Chăm Sóc Vết Thương Kỹ Thuật Cao của IMedic .
* ĐT : 0919449459
* ĐC : 72 Phạm Hồng Thám , Phường 4 , Thành phố Cà Mau
--------
Phòng Khám Chuyên Khoa
IMedic
Y Khoa Kỹ Thuật

Web : www.IMedic.vn
Hotline Bác sĩ : 0919449459
* ĐC : 72 Phạm Hồng Thám , Phường 4 , Thành phố Cà Mau .

--------
#CatChiSauPhauThuatThamMy
#CatChiMui
#CatChiMat
#CatChiTai
#CatChiMoi
#CatChiThamMyCaMau
#CatChiMuiCaMau
#CatChiMatCaMau
#CatChiTaiCaMau
#CatChiMoiCaMau
#ChamSocVetThuongThamMy
#ChamSocVetThuongThamMyKyThuatCao

Đăng nhận xét

0 Nhận xét