Lấy dị vật mũi Cà Mau
Em bé bỏ hạt chuỗi vô mũi . Người thân cứ mở mũi xem nên hạt chuỗi đi vào sâu hơn . 
Bác sĩ chuyên khoa của www.IMedic.vn Y Khoa Kỹ Thuật Cao đã giúp bé lấy dị vật ra khỏi mũi .

Phụ huynh hãy cẩn thận khi chăm bé , đừng để các hạt tròn gần bé .

Hỏi đáp Bác sĩ chuyên khoa của Bạn : 0919449459 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét