Trị nang vùng mặt bệnh nhân tại Cà MauTrị nang vùng mặt ban đầu nhỏ và tổ dần lên . Giúp bệnh nhân an tâm 

* Hỏi đáp Bác sĩ chuyên khoa 0919449459 Đăng nhận xét

0 Nhận xét