Phục hồi răng sâu bể vỡ Cà Mau Trám răng vỡ lớn


Bs Nguyễn Đặng Duy giúp bộ đội xuất ngũ tiếp tục chiến đấu .
Bác sĩ ơi sau mà đau răng đau hàm còn hơn là kỷ luật quân đội , khó chịu lắm !

Bác sĩ rất thích bộ đội kỷ luật nên đã giúp hết bệnh hết đau sau 30 phút . Trân trọng người chiến sĩ !

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY -
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ điều đúng đắn !

Đăng nhận xét

0 Nhận xét