Tạo má lúm đồng tiền Cà Mau tự nhiên vĩnh viễnTạo má lúm đồng tiền tự nhiên vĩnh viễn

 Bs Nguyễn Đặng Duy ứng dụng kỹ thuật Đính Cơ Nano giúp :

- Má lúm tự nhiên không bị lõm
- Khi cười mới hiện ra má lúm , khi không cười sẽ không lõm 
- Phục hồi và làm việc được ngay sau 20 phút thực hiện 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO

www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

Tai Mũi Họng | Nội Tổng Quát
Thế Giới Nha Khoa | Mỹ Viện Nano

Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 0919449459
Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 


- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com 
Chia sẻ điều đúng đắn ! Đăng nhận xét

0 Nhận xét