Trị sẹo xấu lâu năm Cà Mau | Trị sẹo khó lâu ngày Cà Mau | Trị sẹo lồi lõm rỗ Cà Mau | Mỹ Viện Nano Cà Mau |Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn | Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Trị sẹo xấu lâu năm Cà Mau | Trị sẹo khó lâu ngày Cà Mau | Trị sẹo lồi lõm rỗ Cà Mau | Mỹ Viện Nano Cà Mau |Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn | Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Sẹo xấu lâu ngày vùng trên trán gây thiếu thẩm mỹ và cản trở sự thuận lợi rất nhiều .
* Giải pháp : Tạo hình đa vạt sẽ hết sẹo
Bs chuyên khoa giúp Bạn 0919449459

+ Khám và soi đa lớp sẹo
+ Thiết kế vạt chỉnh hình
+ Kết nối các vạt với nhau
* Sẹo hết và thẩm mỹ trở lại
** Viền sẹo mờ dần sau đó 
*** Không đau, không khó chịu, làm việc sinh hoạt bình thường 


PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : https://maps.app.goo.gl/2fiWuD3uwaroqXGp9

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
www.Zalo.me/0919449459 

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị & Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 


Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat

0919449459 | 0919449459 | 0919449459

Đăng nhận xét

0 Nhận xét